Site titel

Tradities rond kerst

De Kerstperiode begint eind november, 4 zondagen voor de kersnacht van
24/25 december, en eindigt ruim na Driekoningen, 6 januari, met Maria Lichtmis op
2 februari.
Adventskaars
De vier weken voorafgaand aan Kerstmis, de komst van Jezus, heten Adventstijd.
Dit is afgeleid van het Latijnse woord Adventus (komst).
Op de 4de zondag voor kerst wordt de eerste kaars aangestoken. Deze zondag is ook het begin van het nieuwe kerkelijk jaar.
Voor meer informatie zie:
Adventskrans
Na de introductie in 1839 in Duitsland ontstond rond de jaren 1930 ook hier in Nederland de traditie om een adventskrans aan de deur te hangen.
Voor meer informatie zie:
Adventskalender
Om het toeleven naar kerst meer te beleven zijn er adventskalenders op de markt gebracht. Vanaf 1 december mag je elke dag een luikje open maken.
Achter deze luikjes zit een plaatje van het kerstverhaal of een verrassing.
Voor meer informatie zie:
Kerstboom
Het is gebruikelijk om de kerstboom pas na 5 december neer te zetten en te versieren met kerstballen en kaarsen. Na 6 januari, Driekoningen, wordt de boom weer opgeruimd. Deze traditie begon in de negentiende eeuw na het Réveil bij een Protestantse christelijke opwekkingsbeweging. Er werden zondagsscholen opgericht. en daar werden met kerst kerstbomen neergezet. De Protestanten hadden een kerstboom en de Katholieken hun kerststal in huiskamer staan.
Tegenwoordig staat bij veel gezinnen de kerststal onder de kerstboom.
Voor meer informatie zie:
Kerst- en Nieuwjaarskaarten
Rond 1870 werden voor het eerst in Nederland Nieuwjaarskaarten verstuurd.

Later Kerst- en Nieuwjaarskaarten. De scheiding tussen Katholiek en Protestants Nederland kwam in deze kaarten tot uiting. De Katholieken wensten elkaar een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.

De Protestanten wensten elkaar Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.

Het versturen van Kerst- en nieuwjaarskaarten had zijn hoogtepunt in 2015, er werden er toen 115 miljoen verzonden.

Voor meer informatie zie:

Midwinterhoornblazen

Een eeuwenlang gebruik in met name Twente en de Achterhoek is het midwinterhoornblazen. De roep om het Licht. Van begin advent tot driekoningen.
Voor meer informatie zie:
Sint-Thomasluiden
Het Sint - Thomasluiden vindt plaats in Friesland tussen 21 december (feestdag van St. Thomas) en 31 december. Dit eeuwenoude gebruik was om de boze geesten te verjagen.
Voor meer informatie zie:
Kerstgroep neerzetten
Het opstellen van de kerstgroep in de kerken en huiskamers is al jaren een traditie.
Aan het begin van de adventstijd wordt de stal met bijbehorende figuren neergezet.
Het kindje Jezus wordt in de kerstnacht pas in de kribbe gelegd.
De Driekoningen arriveren op 6 januari bij de stal.
Zie voor opstellen kerststal:
Wetenswaardigheden Opstellen kerstgroep.
Kindje wiegen

In RK kerken wordt elk jaar op 2de Kerstdag met de kinderen het feest van de geboorte van het Kerstkind gevierd in de viering van "Kindje wiegen".
Er worden kerstliederen gezongen, kerstverhalen verteld en kaarsjes aangestoken voor het kindje Jezus.
Na afloop wordt er beschuit met muisjes gegeten.

 

Herdertjestocht

Al sinds 2016 wordt er in Vorden een Herderstocht georganiseerd.

Dit jaar gaat alles anders dan anders. Geen 100 vrijwilligers, geen 1000 lichtjes, geen 500 mensen die de tocht gaan lopen.

Toch is er wel een Herdertjestocht Vorden 2020.
Voor deel 1 van deze tocht zie:

https://www.youtube.com/watch?v=CsQv7D_LEBY

Voor meer informatie mail naar herdertjestochtvorden@gmail.com

 

Huiszegen
In het zuiden van Nederland is het gebruikelijk om in het begin van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen. De voorletters van de namen van de Driekoningen en het jaartal worden op de post van de deur geschreven of geplakt.
Voor meer informatie zie:
huiszegen_2022.pdf
Downloaden
Driekoningenzingen
Het Driekoningen zingen in Tilburg staat op de UNESCO-lijst van Immaterieel Erfgoed.
Al tweeduizend jaar lang vertellen we het verhaal van de drie wijzen die uit het Oosten kwamen om een bezoek te brengen aan het pasgeboren kindje Jezus. In Tilburg is deze erfgoedtraditie nog levend, zij het in veranderende vormen.
Voor meer informatie zie:
Driekoningenvoettocht
De Driekoningenvoettocht wordt al jaren op de zondag van of na Driekoningen gehouden en georganiseerd door o.a. de RK. Parochie Paus Johannes XXIII. rond Houten. In 2019 was dat voor de 15de keer. De tocht van ongeveer 15 km. gaat veelal van kerk naar kerk in deze RK Parochie. De deelnemers krijgen een gespreksonderwerp mee, waarover ze onderweg met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Vooraf en na afloop is er een dienst die in het teken staat van dit onderwerp.
Voor meer informatie zie: https://driekoningenvoettocht.nl/
Maria-Lichtmis
Op 2 februari werd Jezus, 40 dagen na de geboorte, naar de tempel gebracht om aan aan het volk getoond te worden. Dit volgens de Joodse wet (Leviticus 12: 1 t/m 8).
Een goed is gebruikelijk om op deze dag, het einde van de kersttijd, pannenkoeken te eten.
Voor meer informatie zie:

Website gemaakt met Simpsite.nl © 2020 StiBEROK