Site titel
STICHTING

Onze stichting heeft ten doel:

  • het bevorderen tot behoud van kerstgroepen en aanverwante objecten, aan kerst gerelateerde gebruiken in het algemeen en waardevol materieel en immaterieel erfgoed rond kerst;
  • het bevorderen en overdragen van kennis omtrent dit erfgoed.

Onze stichting doet dit onder andere door:

  • het stimuleren van belangstelling voor erfgoed rond kerst;
  • het tentoonstellen van erfgoed rond kerst;
  • het werven van fondsen voor aanschaf, behoud, onderhoud en restauratie van  erfgoed rond kerst;
  • het beheren en in standhouden van erfgoed rond kerst.

Het bestuur van onze stichting

Voorzitter: Peter Diemer
Secretaris: Harry Lammers (aftredend)
Penningmeester: Anne Franken
Bestuurslid: Rina Zijp-Jonker (aftredend)
Bestuurslid: Bert Hilhorst
Bestuurslid: Huub Smits (nieuw lid)

Postadres:

Stichting tot behoud van erfgoed rond kerst Nederland
Ferdinand Bol 14
1191 WL Ouderkerk a/d Amstel

info@stichtingerfgoedrondkerst.nl

ANBI status
:
Op 15 november 2010 heeft de Belastingdienst ons de ANBI-status verleend.
RSIN of fiscaal nummer 8229.01.729

Kamer van Koophandel
:
De Stichting staat bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland ingeschreven onder nummer 50714074

Bankrekening:
IBAN: NL56 INGB 0005 8577 15
BIC: INGBNL2A

concept_jaarverslag_2019.pdf
Downloaden
concept_financieel_verslag_2019.pdf
Downloaden
concept_jaarverslag_2020.pdf
Downloaden
concept_financieel_verslag_2020.pdf
Downloaden
beleids_actieplan_2019_2023.pdf
Downloaden

Website gemaakt met Simpsite.nl © 2020 StiBEROK